Květy borůvky jsou pro včely v lesích České Kanady v jarním období vítaným zdrojem nektaru.