V předjaří je olše pro včely důležitým zdrojem pylu.