Rámek s medem

Včely začaly zavíčkovávat plásty s medem.